تبلیغات
دختر کوچولوی سمپادی - فرق پسرا با دخترا تو پول در آوردن از عابر بانک!!!


دختر کوچولوی سمپادی

همه برای یکیِ ِ ِ ِ ِ ِ یکی برای همهِ ِ ِ ِ ِ!!!!!

پسرها : 
۱ – با ماشین میرن سراغ بانك، پارك میكنن، میرن دم دستگاه عابر بانك


۲- كارت رو داخل دستگاه میذارن


۳- كد رمز رو میزنن و مبلغ درخواستی رو وارد میكنن


۴- پول و كارت رو میگیرن و میرن


دخترها : 
۱- با ماشین میرن دم بانك


۲- توی آینه آرایششون رو چك میكنن


۳- به خودشون عطر میزنن


۴- احتمالا” موهاشون رو هم چك میكنن


۵- توی پارك كردن ماشین مشكل پیدا میكنن


۶- توی پارك كردن ماشین خیلی مشكل پیدا میكنن

 
۷- بلاخره ماشین رو پارك میكنن و میرن دم دستگاه عابر بانك

 
۸- توی كیفشون دنبال كارتشون میگردن

 
۹- كارت رو داخل دستگاه میذارن، كارت توسط ماشین پذیرفته نمیشه

 
۱۰- كارت تلفن رو میندازن توی كیفشون

 
۱۱- دنبال كارت عابر بانكشون میگردن

 
۱۲- كارت رو وارد دستگاه میكنن

 
۱۳- توی كیفشون دنبال تیكه كاغذی كه كد رمز رو روش یادداشت كردن میگردن


۱۴- كد رمز رو وارد میكنن

 
۱۵- ۲ دقیقه قسمت راهنمای دستگاه رو میخونن

 

۱۶- كنسل میكنن

 
۱۷- دوباره كد رمز رو میزنن


۱۸- كنسل میكنن


۲۰- مبلغ درخواستی رو میزنن

 
۲۱- دستگاه ارور (خطا) میده


۲۲- مبلغ بیشتری رو درخواست میكنن


۲۳- دستگاه خطا میده


۲۴- بیشترین مبلغ ممكن رو درخواست میكنن

 
۲۵- انگشتاشون رو برای شانس روی هم میذارن

 
۲۶- پول رو میگیرن


۲۷- برمیگردن به ماشین 

۲۸- آرایششون رو توی آینه چك میكنن


۲۹- توی كیفشون دنبال سویچ ماشین میگردن


۳۰- استارت میزنن


۳۱- پنجاه متر میرن جلو

 
۳۲- ماشین رو نگه میدارن


۳۳- دوباره برمیگردن جلوی بانك


۳۴- از ماشین پیاده میشن


۳۵- كارتشون رو از توی دستگاه عابر بانك برمیدارن


۳۶- سوار ماشین میشن 

۳۷- كارت رو پرت میكنن روی صندلی كنار راننده 

۳۸- آرایششون رو توی آینه چك میكنن


۳۹- احتمالا یه نگاهی هم به موهاشون میندازن


۴۰- راه میفتن و میندازن توی خیابون اشتباه


۴۱- برمیگردن 

۴۲- میندازن توی خیابون درست


۴۳- پنج كیلومتر میرن جلو


۴۴- ترمز دستی رو آزاد میكنن ( میگم چرا انقدر یواش میره ها )


۴۵- به حركت ادامه میدن 


مال پسرای بیچاره فقط 7،8 شماره بود ولی 


دخترا.......45 تا....!!!!!


نوشته شده در دوشنبه 15 اسفند 1390 ساعت 11:21 ب.ظ توسط دختر سمپادی نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت